Yarat L Atlas Cilt 2

Author: HARUN YAHYA-ADNAN OKTAR TURKISH
Publisher: A9 GROUP
ISBN:
Size: 67.27 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 1757
Download Read Online
Sümerle- rin 12. gezegen ya da baz› kaynaklar- da Nibiru olarak adland›rd›klar›
bu gezegen, yak›n zamanda pek çok bilim adam› taraf›ndan varl›¤› kabul edilen
ve Gezegen X olarak adland›- r›lan 10. gezegen- dir. Yukar›daki resimde ...

Tarihi Bir Yalan Kabata Devri

Author: HARUN YAHYA-ADNAN OKTAR TURKISH
Publisher: A9 GROUP
ISBN:
Size: 26.95 MB
Format: PDF, Docs
View: 272
Download Read Online
GÜNEfi JUP‹TER SATÜRN PLÜTON URANÜS MERKÜR NEPTÜN yanarak
Günefl Sistemimiz'de 12 gezegen oldu¤unu düflünüyorlard›. Sümerlerin elde etti
¤i bu say›ya Günefl ve Ay da dahildi. Sümerlerin 12. gezegen ya da baz› ...

Zigzag Wemb Derleme

Author:
Publisher: Metin KILIÇ
ISBN:
Size: 49.19 MB
Format: PDF, ePub
View: 5522
Download Read Online
(bu isimler benimsenmedi) Başak burcunu şimdilik (mantıken de doğru) DÜNYA
temsil ediyor (Hem gezegen hem de BAŞAK yetişen tek ... Aslında ileride ASLAN
burcu'nu temsil edecek olan ve soğumamış faal olan bir 12.gezegen de var.

Wemb Spacearmy Vol 012

Author:
Publisher: Metin KILIÇ
ISBN:
Size: 74.74 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 1518
Download Read Online
1 km çaplı yapay askeri uydu sayısı 12. Gezegen yörünge güvenlik sınırı boyunca
yerleşmiş. Her birinde bir Çekirdek Alay takımı bağlı gemi ile görev alır. Yörünge
içine girişlerde tam denetim sağlanır. Güvenlik zaafı yaşanmaz. Güneş sistemi ...

S Mer Mitolojisi Ve Tabletler

Author: İbrahim Sarı
Publisher: noktaekitap
ISBN:
Size: 54.36 MB
Format: PDF
View: 5732
Download Read Online
TANRILARIN KENDİ İÇ SAVAŞI UĞRUNA DÜNYA DA NÜKLEER VE KİMYASAL
SİLAH KULLANMASI, ANCAK RÜZGARIN HESAPLANAMAMASI Nibiru ( 12.
gezegen olduğu varsayılan gezegen) da hüküm süren Anu'nun ilk oğlu, efendi ...

S Mer Tabletleri

Author: İbrahim Sarı
Publisher: noktaekitap
ISBN:
Size: 43.37 MB
Format: PDF, Kindle
View: 4639
Download Read Online
TABLET TANRILARIN KENDİ İÇ SAVAŞI UĞRUNA DÜNYA DA NÜKLEER VE
KİMYASAL SİLAH KULLANMASI, ANCAK RÜZGARIN HESAPLANAMAMASI
Nibiru (12. gezegen olduğu varsayılan gezegen) da hüküm süren Anu'nun ilk
oğlu, ...

Hata Kanunlar

Author: Akın Başal
Publisher: Entropol Kitap
ISBN: 6058533538
Size: 47.22 MB
Format: PDF, Mobi
View: 5216
Download Read Online
Saat 13:12 Gezegen Güvenlik Birimi Karargâhı, İçeri — Merhaba Binbaşı.
Profesör Seçkin Ak'ın kızıyla görüşmeye gitmişsin. Ruhunu rahatlatmak istedin,
değil mi? Yufka yüreğiniz başınıza dertaçabilir Binbaşı. Bunu Akademide size
ben ...

S Merler

Author: İbrahim Sarı
Publisher: kitapoku
ISBN: 6054746227
Size: 70.99 MB
Format: PDF, Kindle
View: 5909
Download Read Online
TANRILARIN KENDİ İÇ SAVAŞI UĞRUNA DÜNYA DANÜKLEER VE KİMYASAL
SİLAH KULLANMASI, ANCAK RÜZGARIN HESAPLANAMAMASI Nibiru (12.
gezegen olduğu varsayılan gezegen) da hüküm süren Anu'nun ilk oğlu, efendi ...

Kutsal Sava

Author: Orhan Tunç
Publisher:
ISBN:
Size: 20.38 MB
Format: PDF, Mobi
View: 3354
Download Read Online
Mars ile Jûpiter ara- sinda fazladan bir gezegen vardi. Mars'tan büyük Jüpiter'den
Bizim güne§ sistemimizde §u anda ay dahil 11 gezegen var- dir. Oysa burada 12
gezegen resmedilmi§ti. Ve gezegenler arasi da tipatip iiyuyordu. 12. gezegen ...

Orta Asya Dan Anadolu Ya K Lt Rel Sembollere Giri

Author: K. Özlem Alp
Publisher:
ISBN:
Size: 72.58 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 466
Download Read Online
Orta Çağ Anadolu'sunda özellikle Selçuklu Dönemi eserlerinde ay, güneş,
gezegen ve yıldızlar önemli bir yer tutmuş, tüm bu göksel unsurlar bazen ...
Hititler'de de Sümerler gibi yıl 12'ye bölünüyordu ve 12 sayısı kutsal sayılıyordu'".