Yarat L Atlas Cilt 2

Author: HARUN YAHYA-ADNAN OKTAR TURKISH
Publisher: A9 GROUP
ISBN:
Size: 30.38 MB
Format: PDF, Mobi
View: 4775
Download Read Online
MARS XGEZEGEN DÜNYA AY DÜNYA AYMARS GÜNEfi JÜP‹TER MERKÜR
VENÜS JÜP‹TER SATÜRN PLÜTON URANÜS NEPTÜN SATÜRN URANÜS
NEPTÜN PLÜTON Sümerler yapt›klar› gözlemlere dayanarak Günefl Sistemimiz'
de 12 gezegen oldu¤unu düflünüyorlard›. Sümerlerin elde etti¤i bu say›ya Günefl
ve Ay da dahildi. Sümerle- rin 12. gezegen ya da baz› kaynaklar- da Nibiru
olarak adland›rd›klar› bu gezegen, yak›n zamanda pek çok bilim adam› taraf›
ndan varl›¤› ...

Tarihi Bir Yalan Kabata Devri

Author: HARUN YAHYA-ADNAN OKTAR TURKISH
Publisher: A9 GROUP
ISBN:
Size: 58.55 MB
Format: PDF, Kindle
View: 168
Download Read Online
GÜNEfi JUP‹TER SATÜRN PLÜTON URANÜS MERKÜR NEPTÜN yanarak
Günefl Sistemimiz'de 12 gezegen oldu¤unu düflünüyorlard›. Sümerlerin elde etti
¤i bu say›ya Günefl ve Ay da dahildi. Sümerlerin 12. gezegen ya da baz›
kaynaklarda Nibiru olarak adland›rd›klar› bu gezegen, yak›n zamanda pek çok
bilim adam› taraf›ndan varl›¤› kabul edilen ve Gezegen X olarak adland›r›lan 10.
gezegendir. Resimde görülen, 2000 y›l öncesine ait "Ba¤dat pili" olarak adland›r›
lan.

Zigzag Wemb Derleme

Author:
Publisher: Metin KILIÇ
ISBN:
Size: 38.31 MB
Format: PDF, Mobi
View: 6508
Download Read Online
(Elinizi kar ile uğuşturun, birazdan ısınırsınız) Soğuk Fusion'un sırrı >>>BUZ'dan
ibarettir (Yasaklandım) 12 gezegenin sonuncuları şunlar: Neptün/Pluton/Xenia/
Başak ve Terazi gezegenleri) Nepluton sistemi içinde Xenia+kuiper de var.
Başak için Vulcano da deniyordu. Vulcano ve Cupid terk edildi. (bu isimler
benimsenmedi) Başak burcunu şimdilik (mantıken de doğru) DÜNYA temsil
ediyor (Hem gezegen hem de BAŞAK yetişen tek gezegen) Bunun gibi Terazi'yi
de ASTRDOİD ...

Wemb Spacearmy Vol 012

Author:
Publisher: Metin KILIÇ
ISBN:
Size: 40.21 MB
Format: PDF, ePub
View: 6192
Download Read Online
1 km çaplı yapay askeri uydu sayısı 12. Gezegen yörünge güvenlik sınırı boyunca
yerleşmiş. Her birinde bir Çekirdek Alay takımı bağlı gemi ile görev alır. Yörünge
içine girişlerde tam denetim sağlanır. Güvenlik zaafı yaşanmaz. Güneş sistemi
için en fazla güvenlik protokolü uygulanan yörünge sınırı. Üretim sınırlıdır. “Deney
” izni almış tek gezegen yörüngesi. Bağımsız koloni izni için çap sınırı 50 km.
Naiad ve Thassa bu hakka sahip. Bağımsız olurlarsa WembArmy zeminden
çekilir.

S Mer Mitolojisi Ve Tabletler

Author: İbrahim Sarı
Publisher: noktaekitap
ISBN:
Size: 41.60 MB
Format: PDF, ePub
View: 6855
Download Read Online
Şimdi artık tableti okumaya başlayabiliriz. Umarım beğenirsiniz. TANRILARIN
KENDİ İÇ SAVAŞI UĞRUNA DÜNYA DA NÜKLEER VE KİMYASAL SİLAH
KULLANMASI, ANCAK RÜZGARIN HESAPLANAMAMASI Nibiru ( 12. gezegen
olduğu varsayılan gezegen) da hüküm süren Anu'nun ilk oğlu, efendi Enki'nin
sözleri. İçim sıkkın, ağıtlar yakıyorum; kalbimi acıyla dolduran ağıtlar bunlar.
Diyara nasıl da indi darbe; halkı Kötülük Rüzgarına teslim edildi, ahırları
terkedildi, ağılları boşaldı.

S Mer Tabletleri

Author: İbrahim Sarı
Publisher: noktaekitap
ISBN:
Size: 12.33 MB
Format: PDF
View: 3267
Download Read Online
TABLET TANRILARIN KENDİ İÇ SAVAŞI UĞRUNA DÜNYA DA NÜKLEER VE
KİMYASAL SİLAH KULLANMASI, ANCAK RÜZGARIN HESAPLANAMAMASI
Nibiru (12. gezegen olduğu varsayılan gezegen) da hüküm süren Anu'nun ilk
oğlu, efendi Enki'nin sözleri. İçim sıkkın, ağıtlar yakıyorum; kalbimi acıyla
dolduran ağıtlar bunlar. Diyara nasıl da indi darbe; halkı Kötülük Rüzgarına
teslim edildi, ahırları terkedildi, ağılları boşaldı. Şehirler nasıl da şamar yedi;
Kötülük Rüzgarı'yla ...

Hata Kanunlar

Author: Akın Başal
Publisher: Entropol Kitap
ISBN: 6058533538
Size: 65.54 MB
Format: PDF
View: 5801
Download Read Online
Saat 13:12 Gezegen Güvenlik Birimi Karargâhı, İçeri — Merhaba Binbaşı.
Profesör Seçkin Ak'ın kızıyla görüşmeye gitmişsin. Ruhunu rahatlatmak istedin,
değil mi? Yufka yüreğiniz başınıza dertaçabilir Binbaşı. Bunu Akademide size
ben öğretmiştim. — Sadece neler bildiğini merak ettim Generalim. — Neler
biliyormuş peki? — Hiçbir şey bilmediğini söyleyebilirim, ama birçokları gibi
cinayeti bizim organize ettiğimize inanıyor. Dışarı'daki potansiyel liderleri bu
şekilde yok etmeye devam ...

S Merler

Author: İbrahim Sarı
Publisher: kitapoku
ISBN: 6054746227
Size: 23.53 MB
Format: PDF
View: 6758
Download Read Online
Şimdi artık tableti okumaya başlayabiliriz. Umarım beğenirsiniz. TANRILARIN
KENDİ İÇ SAVAŞI UĞRUNA DÜNYA DANÜKLEER VE KİMYASAL SİLAH
KULLANMASI, ANCAK RÜZGARIN HESAPLANAMAMASI Nibiru (12. gezegen
olduğu varsayılan gezegen) da hüküm süren Anu'nun ilk oğlu, efendi Enki'nin
sözleri. İçim sıkkın, ağıtlar yakıyorum; kalbimi acıyla dolduran ağıtlar bunlar.
Diyara nasıl da indi darbe; halkı Kötülük Rüzgarına teslim edildi, ahırları
terkedildi, ağılları boşaldı.

Sahipsiz Gezegen

Author: Akin Tekin
Publisher: www.akintekin.com
ISBN: 9789757054214
Size: 27.86 MB
Format: PDF, ePub
View: 6878
Download Read Online
... baş hayvanlar, küçük baş hayvanlar hepsi orada idi. Başlarını eğmiş körpe
otlan dilleri, dudaklarıyla kavrayıp kopardıkça "kümür, kümür" çiğneme sesleri
geliyordu. Boz eşeğin sırtında, yani makam arabasının üstünde beni görünce,
hepsi birden başlarını bana doğru çevirip, gözlerini ağartarak baktılar.. Kim bu
bücür? Ne anyor burada? Sonra da ya beni bir şeye benzetemediler ya da benim
bakan hazretleri olmadığımı altıncı duyulan ile anlayıp, başlarım indirip, kaldıktan.
- 122 -. 12.