T Rk D Nyas Edebiyat Tarihi

Author: Önder Göçgün
Publisher:
ISBN:
Size: 70.13 MB
Format: PDF
View: 1838
Download Read Online
1968), 1844 El Yazmalar (Kari Manc'dan, İst. 1969), Sanat ve Edebiyat (Kari Marx
, Friedrich Engels'ten, 1971), Yanya Sultam (Tepe- delenli Ali Paşa), (William
Plomer'den, İst. 1972) , Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla (Leo Hu- berman'dan
, ...

Essays On Islamic Philosophy

Author: G. Hourani
Publisher: SUNY Press
ISBN: 1438407114
Size: 49.84 MB
Format: PDF, Kindle
View: 971
Download Read Online
Muhammad As'ad al-'Ayntabi, Ad/zwaq' al-K/zaliafi wa Atzaar an-Naqs/zabana'i (
ms. ... His chief works are a collection of poetry in Arabic, Persian, and Gorani
Kurdish (Diwan [Balaq, 1260/1844]; a treatise concerning the ... 2762); and a
collection of letters to his followers (Istanbul University, arapca yazmalar'i 728).
The life ...

Mill K T Phane Yazmalar Katalo U Without Specific Title

Author: Müjgân Cunbur
Publisher:
ISBN: 9789751717160
Size: 66.38 MB
Format: PDF, ePub
View: 3829
Download Read Online
Abdullah 1684 Abdurrahman b. Abdulcebbar el- Münşi 1867 Abdurrahman b. ...
Mehmed 2071 Abdülkadir el-Müeyyedi 2281 Abdiilkadir Necati b. İbrahim Diriki
2375 Abdülkadir Necati ... Ebubekir 1844 Ahmed b. Veli 2030 Ahmed Beşeoğlu ...

Mill K T Phane Yazmalar Katalo U

Author: Müjgân Cunbur
Publisher:
ISBN: 9789751702258
Size: 73.69 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 5719
Download Read Online
İl UiüJI j ^JüJI vj 4JU ju»JI •••r_v sözleriyle başlamaktadır. el-Hac Muhammed b.
... hattıyla, Türkçe, 178x120-147x77 mm. ölçüsünde, 17 satırlı, 1b-38a
yapraklarında, nohudî renkli aslan filigranlı kağıda, 1260 Muharreminde (1844)
yazılmıştır.

Terc Man Gazetesi K T Phanesi T Rk E Yazmalar Katalo U

Author: Günay Kut
Publisher:
ISBN:
Size: 43.55 MB
Format: PDF, Mobi
View: 6170
Download Read Online
Şemse'd-dîn (el-)Karahişârî OM. I. 224; İA. I. 228. ö. 968/1560-61. ... 1844
İstanbul baskısında sözcükler satır başı yapılmamıştır. 355 Y - 76 Ayni Eser ... bir
çizgi çekilmiştir. Kâğıt aharlı, biri filigranlı, orta kalınlıkta; öteki 326 TÜRKÇE
YAZMALAR.

Tuba

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 74.70 MB
Format: PDF, ePub
View: 1855
Download Read Online
... Kıbrıslı veya Kıbrıs'la ilgili kimi âlimlerin biyografileri, bilinen Lefkoşe kadı ve
müftülerinin adları ile Kıbrıs'taki yazmalar üzerine bir değerlendirme yer
almaktadır. 6) Karabulut, Ali Rıza. Kayseri Rdşid Efendi Eski Eserler
Kütüphanesindeki Türkçe, Farsça, Arapça yazmalar kataloğu. ... C.l'de no 1-1844
; c.2'de, no 1845-3002 Arapça eserler, no 3003-3128 Farsça eserler, no 3129
Arapça ek bir eser; c.4 no ...

Arap A Yazmalar Katalo U

Author: İstanbul Üniversitesi. Kütüphane
Publisher:
ISBN:
Size: 79.35 MB
Format: PDF, Kindle
View: 2986
Download Read Online
1260/ 1844 da yazılmış. Mor deri cilt. Kıra'ata dair 4 risaleyi ihtiva eden bu cUtte
adlan aşağıda yazılı eserler vardır. I. Y. -1b - sij^l J-J j M AI-AK al-ma'lof fî-^arş al-
huruf 721 11321 de ölen Abo'l Fath b. Sadaka b. Manşûr as-Sarmînî'- nin farş ...

Mevl N M Zesi Yazmalar Katalo U

Author: Abdülbâki Gölpınarlı
Publisher:
ISBN: 9789751616159
Size: 15.59 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 7677
Download Read Online
4 Handî 'Ali (1260 H. 1844 m.den sonra): Mir'ât'aş-Şahâda (Türkçe) Cilt eb'âdı :
22.8 X 14.8 Yazı eb'âdı : 18.5 X 10.6 ... Kitabı, "Bârgâh-ı hadîka-i hânkaah, Kutb'ül
-Arifîn sul tân-ı ehl-i yakıyn Ateş-bâz-ı Veli pîr-i tarikat el-Hâcc Veliyyüddîn Tâbe ...

Istanbul

Author: Semavi Eyice
Publisher:
ISBN:
Size: 53.12 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 6125
Download Read Online
La bibliothèque contient plus de 170.000 volumes, dont 20.000 sont des
manuscrits orientaux. ... Stamboul, Paris 1933; F. E. Karatay, Istanbul Ûniversitesi
Kûtûphancsi, arapça yazmalar katalogu, Istanbul 1951-1953; idem, Istanbul
Vniversitesi farsça basmalar kataloâu, Istanbul. ... En 1844, la construction d'une
université selon le modèle occidental ayant été projetée, on commença près d'
Ayasofya la ...

Karaman Temett T Defterleri H 1256 1261 M 1840 1844

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 57.28 MB
Format: PDF, Kindle
View: 4291
Download Read Online
Ramazan Şeşen), İstanbul 1995 îbn Kemal, Tevârih-i Al-i Osmân, VII. Defter ...
İsmail Erünsal, II, İstanbul 1973 Münir Şerîf Bey, Tirebolu Kazası, Yazılışı: 02.10.
1922, Millî Kütübhâne Yazmalar, Nu: Y.3, F.B. 432 Şikârî, Karamanoğulları Târîhi,
 ...